Sensorische informatieverwerking

Veel mensen kennen vijf zintuigen: horen, zien, ruiken, proeven en de tast. Veel minder bekend zijn het evenwichtsorgaan (vestibulair) en het 'bewegingsgevoel' (propiocepsis). Kinderen met problemen binnen de sensorische informatieverwerking hebben moeite met het verwerken van informatie die binnenkomt via de zintuigen.

Wanneer een kind problemen heeft met de sensorische informatieverwerking kan dit zich uiten in diverse vormen zoals motorische problemen, problemen met zindelijkheid, concentratieproblemen, problemen met plannen , onhandigheid of snel boos worden.

Enkele voorbeelden:

  • Je kind stoot vaak dingen om. Zijn kleren zitten vaak onder vlekken en hij voelt het niet als kleding verkeerd om aangetrokken is. Hij eet nog het liefst met zijn handen en heeft moeite met het hanteren van bestek. Het kan zijn dat jouw kind moeite heeft met het verwerken van de informatie vanuit het tastorgaan. Hij onderscheidt de prikkels onvoldoende.

  • Je kind gaat niet graag naar de speeltuin. Als het druk is trekt hij zich terug en speelt hij het liefst met steentjes en zand. Met een dagje naar een attractiepark doe je jouw kind geen plezier, hij vindt het vervelend om bewogen te worden. Leren fietsen lukt maar niet, wat je ook probeert. Daarbij kan je kind ineens in huilen uitbarsten of heel boos worden. Jouw kind ervaart prikkels vanuit het evenwichtsorgaan misschien te heftig waardoor hij bang is om uit evenwicht gebracht te worden.

    De therapie

    Na uitgebreid onderzoek schrijft Elise een onderzoeksverslag met bijbehorend Zintuiglijk ActiviteitenPlan (ZAP). Hierin staan adviezen voor zowel thuis als op school om goed om te gaan met de problematiek van je kind. Soms vinden er ook behandelingen plaats, bijvoorbeeld als de problemen ook motorisch van aard zijn. Soms wordt volstaan met een adviesgesprek en terugkomafspraken.

Denk je dat jouw kind problemen ervaart binnen de sensorische informatieverwerking? Neem contact op met Elise, Janneke of Lauran voor meer informatie.

Wil je meer weten over de therapeuten, ga naar de over ons pagina.

De contactgegevens vind je hier.

Aantal