Werkwijze

Aanmelding

  1. Bel of stuur een mail naar Balans in bewegen voor het maken van een eerste afspraak of om meer informatie te krijgen.
  2. We kijken naar een mogelijkheid in de agenda op een zo kort mogelijke termijn (meestal binnen één week). Let op, de wachttijd voor trajecten sensorische informatieverwerking is helaas langer, vaak enkele maanden.
  3. Neem voor de eerste afspraak je verzekeringspasje mee als je verzekerd bent voor de therapie (zie: vergoeding en tarieven). Als je een verwijzing hebt gekregen neem dan ook die mee evenals je identiteitsbewijs..

Eerste afspraak

Bij de eerste afspraak zal er een intake plaatsvinden waarbij jouw hulpvraag centraal staat. We bespreken samen wat we voor je kunnen betekenen. Bij kinderen zal de intake meestal plaats vinden met kind en ouder(s)/verzorgende(n). Bij sensorische informatieverwerkingsproblematiek wordt er vaak gekozen voor een oudergesprek zonder de aanwezigheid van het kind.

Na de intake vindt het onderzoek plaats. Bij de oefentherapie zal het onderzoek erop gericht zijn om een goed beeld te krijgen van je houding- en bewegingspatroon. Verder doen we een aantal testen bijv. naar hoe beweeglijk je gewrichten zijn. Bij kinderen nemen we vaak motorische testen af.

Na het onderzoek stellen we samen met jou een duidelijk behandeldoel en -plan op en schrijven hiervan een verslag voor de huisarts en eventueel de school of andere instanties. In het behandelplan zijn ook evaluatiemomenten opgenomen.

Voortgang en afsluiting

Het aantal afspraken en de frequentie variëren sterk. Bij de vooraf geplande evaluatiemomenten bespreken we met jou of verdere begeleiding nog nodig is of dat er afgebouwd kan worden. Aan het eind sturen we opnieuw een verslag naar je huisarts en eventueel de school of andere instanties. Natuurlijk is het altijd mogelijk om later nog langs te komen voor een ‘opfris’ behandeling of controle van de motoriek van je kind. We zien je graag!

Ga naar de inhoud