Scholen

Balans in bewegen is actief op 13 scholen in Den Haag en Katwijk. Zie voor de actuele lijst bij 'partners'. We werken volgens het protocol 'kinderoefentherapie binnen de onderwijssetting'.

De scholen screenen zelf de kinderen waarna ze, met verwijzing van de huisarts en met toestemming van ouders, bij ons aangemeld worden. De samenwerking met de scholen zorgt voor korte lijntjes met leerkrachten en ouders waardoor kinderen optimaal gestimuleerd worden in hun motorische ontwikkeling.

Ook kinderoefentherapie op jouw school? Neem contact op met Elise: elise@balansinbewegen.com.

 

 

"Sinds 2013 werken wij met veel plezier samen met Balans in Bewegen. De oefentherapeuten op school hebben ervoor gezorgd dat zowel de signalering als het aanbod in de klassen sterk zijn verbeterd. De leerlingen en leerkrachten werken graag samen met de oefentherapeut en we zijn enorm tevreden over de resultaten.

Ook de leerlingen die op de praktijk worden behandeld gaan er altijd graag naar toe. Onze ouders zijn net zo enthousiast als hun kinderen. Wij hopen nog lang van de diensten van Balans in Bewegen gebruik te kunnen maken!"- Hante

 

Aantal