Scholen

Balans in bewegen is actief op 13 scholen in Den Haag en Katwijk. Zie voor de actuele lijst bij 'partners'. We werken volgens het protocol 'kinderoefentherapie binnen de onderwijssetting'.

De scholen screenen zelf de kinderen waarna ze, met verwijzing van de huisarts en met toestemming van ouders, bij ons aangemeld worden. De samenwerking met de scholen zorgt voor korte lijntjes met leerkrachten en ouders waardoor kinderen optimaal gestimuleerd worden in hun motorische ontwikkeling.

Ook kinderoefentherapie op jouw school? Neem contact op met Elise: elise@balansinbewegen.com.

 

 

Aantal